یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: برای حل معضلات اجتماعی ظرفیت‌های علمی خوبی داریم و برای بهره‌مندی از آن نیازمند نهادی با قدرت اجرایی بالا برای هم‌افزایی نیروها هستیم. " />
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ظرفیت‌های علمی خوبی برای حل معضلات اجتماعی در کشور داریمد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: برای حل معضلات اجتماعی ظرفیت‌های علمی خوبی داریم و برای بهره‌مندی از آن نیازمند نهادی با قدرت اجرایی بالا برای هم‌افزایی نیروها هستیم.

تبلیغات