معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فعالیت زنان در ۴۰ سال انقلاب پیشرفت‌های زیادی داشته اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن‌ها باید تلاش کرد. " />
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

فعالیت‌های زنان در ۴۰ سال انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته استد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فعالیت زنان در ۴۰ سال انقلاب پیشرفت‌های زیادی داشته اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن‌ها باید تلاش کرد.

تبلیغات