معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با علمای اهل سنت گفت: پیگیر مشکلات بانوان استان‌های مرزی هستیم. " />
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

مشکلات بانوان استان‌های مرزی پیگیری می‌شودد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با علمای اهل سنت گفت: پیگیر مشکلات بانوان استان‌های مرزی هستیم.

تبلیغات