یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

مدیران زن در مدیریت عواطف از مردان قوی ترندد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: براساس مطالعات و تجربیات مستند، زنان در عرصه مدیریتی از نظر هوش عاطفی و کنترل عواطف، قوی تر از مردان هستند و باید از این امتیاز در سپردن امور به آنان بخوبی بهره گرفت. شعارسال:معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: براساس مطالعات و تجربیات مستند، […]

تبلیغات