یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

مومنی: تفکر ریختن معتادان به دریا را نداریمد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد که اقدامات مقابله‌ای هیچ منافاتی با امور پیشگیری و درمان نداشته و این طور نیست که تمرکز در یک مورد سبب بی‌توجهی یا کنار گذاشتن موارد دیگر شود.

تبلیغات