معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: به دلایل مختلف که یکی از آن عدم پذیرش از سوی خانواده‌هاست با افزایش کارتن‌خوابی در بین زنان معتاد مواجه هستیم. " />
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

افزایش کارتن‌خوابی در زنان معتاد/ آخرین آمار زنان معتاد متجاهرد

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: به دلایل مختلف که یکی از آن عدم پذیرش از سوی خانواده‌هاست با افزایش کارتن‌خوابی در بین زنان معتاد مواجه هستیم.

تبلیغات