شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در قزوین رونمایی شدد

سند ارتقای وضعیت زنان قزوین روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از بانوان فعال استان تشریح و رونمایی شد.

یک زن معاون سیاسی فرماندار شدد

محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی در حکمی اعظم الهامی جوشقان را به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اسفراین منصوب کرد.

تبلیغات