یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه فعالیت تحت عنوان شبکه یاری کودکان را نداردد

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد تحت عنوان شبکه یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد.

تبلیغات