دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

طرح گفت وگوی ملی خانواده برای بهبود وضعیت خانواده استد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای بهبود وضعیت خانواده ایرانی است. شعارسال:معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای […]

تبلیغات