یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نقش آفرینی زنان در مجلس وفرآیند قانونگذارید

زنان مجلس دهم از ابتدای حضور در پارلمان با نقش آفرینی فعال ضمن انجام وظایف نمایندگی که شامل قانونگذاری و نظارت است با تشکیل فراکسیون های زنان و خانواده اقدامات موثری را برای پیگیری حقوق بانوان جامعه انجام داده اند. شعارسال: رکورد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی با کسب ۱۷ کرسی توسط نمایندگان زن […]

تبلیغات