دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

نقش آفرینی زنان در مجلس وفرآیند قانونگذارید

زنان مجلس دهم از ابتدای حضور در پارلمان با نقش آفرینی فعال ضمن انجام وظایف نمایندگی که شامل قانونگذاری و نظارت است با تشکیل فراکسیون های زنان و خانواده اقدامات موثری را برای پیگیری حقوق بانوان جامعه انجام داده اند. شعارسال: رکورد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی با کسب ۱۷ کرسی توسط نمایندگان زن […]

آخرین وضعیت طرح «خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر»د

شعار سال: شاید جالب باشد که بدانید حذف بند سوم ماده ۱۸ در حالی مطرح می‌شود که پیشتر و در سال ۷۰، بند یک همین ماده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. اصلاح بندی از قانون مصوب سال ۵۱ در سال ۷۰ که در سال ۹۶ باز نیازمند اصلاح به نظر می‌رسد، اما نه به […]

تبلیغات