جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

اولویتهای کاری مدیرعامل جدید تامین اجتماعید

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعادل درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی برای انجام به موقع پرداخت‌ها، تعهدات، ارائه و گسترش خدمات غیرحضوری این سازمان را دو اولویت کاری مهم خود برشمرد.

وضعیت تأمین اجتماعی نگران‌کننده نیستد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه با وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نگران‌کننده نیست، گفت: وصولی منابع نقدی این سازمان نسبت به هزینه‌ها کمتر از ۱۰درصد فاصله دارد که باید از محل مطالبات و سرمایه‌گذاری تامین شود.

تبلیغات