چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

عاداتی که می‌توانند زنان را در محیط کار عقب نگه دارندد

شعار سال: الن یک مهندس نرم‌افزار در یک شرکت موفق است. او رفتاری همدلانه و اجتماعی با همکارانش دارد اما متوجه می‌شود که رئیسش این ویژگی‌های مثبت او را نمی‌بیند و حتی در ارزیابی عملکرد سالانه‌ او متذکر شده است که «او باید در سازمان بهتر شناخته شود، حضور بیشتری داشته باشد و فعالیت بیشتری نشان […]

تبلیغات