سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

مشکلات اقتصادی، بزرگترین مانع ازدواج از دیدگاه دانشجویاند

نبود شرایط لازم برای ازدواج در کنار بیکاری از مهمترین مشکلات جوانان است حال اگر وضعیت نه چندان مناسب بیشتر خانواده ها برای حمایت های مالی از فرزندان را به آن اضافه کنیم می بینیم که سن ازدواج سیر صعودی طی می کند و در مقابل آن ازدواج جوانان کاهش میابد. در این میان ازدواج […]

مجمع ملی جوانان با دستور رئیس جمهور رسمیت پیدا می کندد

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه اساسنامه سازمانهای مردم نهاد پروسه قانونی را طی می کند، گفت: اساسنامه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با دستور رئیس جمهور رسمی می شود. شعارسال:معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه اساسنامه سازمانهای مردم نهاد پروسه قانونی را طی می کند، گفت: اساسنامه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد […]

دولت برای پرداخت وام ازدواج به جوانان رکورد زدد

وزیر ورزش و جوانان از تداوم وام ۱۰میلیون تومانی ازدواج درسال آینده خبر داد، گفت: دولت در پرداخت وام ازدواج در سال جاری رکورد استثنایی داشته است. شعارسال : مسعود سلطانی فر روز سه شنبه  با تاکید بر این که دولت برای پرداخت وام ازدواج جوانان توجه ویژه ای دارد، گفت:دولت در سال ۹۵ ، […]

تبلیغات