جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار زن در سطح کشور فعالیت دارندد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای آبادانی روستاها، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار زن در سطح کشور فعالیت دارند.

تبلیغات