دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

نسخه ناجا برای کاهش خشونت‌های خانگید

معاون اجتماعی ناجا برنامه‌‌های این معاونت را برای کاهش نزاع و درگیری در جامعه تشریح کرد. شعارسال: سردار محمد سعید منتظرالمهدی درباره اقدامات معاونت اجتماعی ناجا در زمینه جرائمی همچون خشونت خانگی، نزاع و درگیری گفت: برآورد آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که آسیب‌های نزاع و درگیری در رده‌های نخست قرار دارند. او […]

جدیدترین آمارها از «شکاف جنسیتی» و رتبه ایران در جهاند

شعار سال: مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است.  ضمن بیان اینکه طبق گزارش مذکور ایران جزء چهار کشور انتهای جدول است […]

تبلیغات