جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

زنان جامعه باید مطالبه‌گر باشندد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: زنان جامعه باید در پیگیری درخواست های خود مطالبه گر باشند. شعار سال: حسین خوش اقبال در جلسه کارگروه بانوان و خانواده، اظهار داشت: مشارکت بانوان باید افزایش یابد و مشاورین امور بانوان دستگاه ها به عنوان نمایندگان نیمی از جامعه باید درخواست ها، مطالبات و مباحث […]

وضعیت اشتغال زنان خوب نیستد

باید در مورد انتخاب وزرای زن در آینده امیدوار باشیم. زمانی در ایران ورزش زنان ممنوع بود اما در حال حاضر تعداد زیادی از مدال آوران ما زنان هستند. شعارسال: معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد شکاف جنسیتی درایران  گفت: در ارزیابی شکاف جنسیتی  چهار حوزه مورد بررسی قرار […]

آذر منصوری/ قائم‌مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیشد

شعار سال: درواقع مشارکت سیاسی زنان، مسیری‌است که امکان جریان‌سازی‌ برای طرح مطالبات زنان و تبدیل آن به قانون را فراهم می‌کند و در بررسی این راهبرد، ناگزیر از طرح دیدگاه‌هایی هستیم که در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه‌هایی که به تناسب ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف وجود دارد و بدون پرداختن به […]

تبلیغات