پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

تغییر نسل در وزارت ورزش و جوانان در این دولت محقق می شودد

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه تغییر نسل در وزارت ورزش و جوانان در این دولت محقق خواهد شد، گفت: امیدواریم تا نسل جدیدی در وزارت ورزش حاکم شود. شعارسال: مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار معاون اول رئیس جمهور با اعضای سازمان‌های مردم نهاد جوانان با اشاره به عملکرد […]

تبلیغات