دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

رانندگی زنان عربستانید

مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغی در قالب نمایشگاه‌هایی درباره رانندگی زنان عربستانی در شهرهای مختلف این کشور برپا شده است. شعارسال: از روز گذشته با هدف آمادگی برای آغاز رانندگی زنان عربستان و آشناسازی جامعه با این موضوع، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغی در قالب نمایشگاه‌هایی درباره رانندگی زنان در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده است. […]

تبلیغات