چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

فعالیت ۲۷۰ شبکه ماهواره‌ای علیه کرامت زناند

مسئول بسیج جامعه زنان با بیان اینکه شناخت جایگاه دختر و بالیدن به این جایگاه، رسالت دختران امروز ماست، گفت: در حال حاضر ۲۷۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان علیه کرامت زن به فعالیت‌ مشغولند که به همین منظور دختران جوان باید مراقب باشند تا در زمین بیگانگان بازی نکنند و هویت‌شان را متزلزل نسازند.

تبلیغات