چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

آزار جنسی در اروپاد

در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. شعارسال: آزار جنسی محدوده وسیعی از مزاحمت های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. سایت شعارسال، با اندکی […]

کارکردهای نادرست خانواده از عوامل تجرد گرایی جواناند

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور قم گفت: اگر خانواده در مسائل رفتاری و تربیتی خود کوتاهی کند بنیان خانواده متزلزل شده و کارکردهای نادرست خانواده باعث تجرد گرایی جوانان می شود و ارتباط آنها با نسل قبل قطع و عواطف جوانان سرکوب می شود. شعارسال: حجت الاسلام محمدرضا ضمیری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام […]

تبلیغات