پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

کم فرزندی؛ نتیجه سبک زندگی تجمل گرایانه/ فرهنگ سازی و حمایت مالی، لازمه تغییر الگوی فرزندآوری استد

یک جامعه شناس گفت: آگاه سازی زوجین نسبت به پیامد های کم فرزندی یا بی فرزندی، جایگزین کردن فرهنگ دوری از تجمل گرایی و تشویق مادی و حمایت مالی زوجین به فرزند آوری راه حل کم فرزندی خواهد بود.

تبلیغات