دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

۶۰ درصد زنان، تجربه خشونت عاطفی دارندد

رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. شعارسال : مریم رسولیان همسر آزاری جسمی، عاطفی و جنسی را از انواع […]

تبلیغات