دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

ایران طی ۳۰ سال آینده دچار سالمندی زنانه می‌شودد

معاون پرستاری وزارت بهداشت می‌گوید طی سی سال آینده کشور دچار سالمندی زنانه می‌شود. شعارسال: مریم حضرتی در سمینار مراقبت در منزل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جهانی شدن سالمندی یکی از مسائل عمده جهان است چرا که دنیا به سمت سالمندی میرود و برای این موضوع بحثهای علمی مختلفی آغاز شده است. معاون […]

تبلیغات