بزرگترین مرکز ترک اعتیاد به نام «مرکز بازپروری صیانت و اشتغال‌زایی شهید زیادیان» با حضور رئیس سازمان بسیج ، سپاه و نیروی انتظامی افتتاح شد. " />
پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بزرگترین مرکز ترک اعتیاد کشور توسط سپاه پاسداران افتتاح شدد

بزرگترین مرکز ترک اعتیاد به نام «مرکز بازپروری صیانت و اشتغال‌زایی شهید زیادیان» با حضور رئیس سازمان بسیج ، سپاه و نیروی انتظامی افتتاح شد.

تبلیغات