شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

آهستگی و پیوستگی حضور زنان درعرصه سیاستد

تحول و پیشرفت در حوزه زنان به ویژه در عرصه سیاست ایران به قدری آرام و کند است که خبرانتصاب دومین سفیرزن ایران، در هیاهوی خبرهای داغ انتقاد از دولت به حاشیه رفت و چندان در رسانه ها و خبرگزاری ها منعکس نشد. شعارسال: پس از چند هفته زمزمه و شایعه مشخص شد که «پروین […]

تبلیغات