دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

سیاست‌های تشویقی دولت‌ها برای فرزندآورید

بسیاری از کشورهای جهان از پیر شدن جمعیت خود می‌ترسند. در ایران مدتی است شعار «فرزندکمتر، زندگی بهتر» با پررنگ شدن دغدغه پیر شدن جمعیت، جای خود را در ذهن بسیاری از خانواده‌های ایرانی به سوال «واقعا دو تا فرزند کافیه؟» داده است. شعارسال: عموم خانواده‌ها به ویژه آن‌ها که تجربه والدبودن را در کارنامه […]

مرخصی مردان هنگام پدر شدن در نروژد

نروژ اولین کشوری است که به مردان هنگام پدر شدن مرخصی داد. در این کشور با اعتقاد به اینکه مردان باید زمانی برای رسیدگی پدرانه به نوزاد داشته باشند به آن ها ۱۰ هفته مرخصی میدهد… شعارسال: نروژ اولین کشوری است که به مردان هنگام پدر شدن مرخصی داد. در این کشور با اعتقاد به […]

تبلیغات