جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹

سفر معاونین رییس جمهور به استان مرکزید

معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده و سورنا ستاری معاون علمی و فن آوری رییس جمهور، شنبه ۲ شهریور با آغاز هفته دولت در سفر به استان مرکزی،از چند طرح بازدید و بهره برداری کردند.

تبلیغات