چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

تجمع زنان آمریکایی در سالگرد راهپیمایی بزرگ زنان در سال ۲۰۱۷ +تصاویرد

هزاران نفر از زنان آمریکا در سالگرد راهپیمایی بزرگ زنان در روزهای بعد از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، باز هم به خیابان آمدند. شعارسال:هزاران نفر از زنان آمریکا در سالگرد راهپیمایی بزرگ زنان در روزهای بعد از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، باز هم به خیابان آمدند.  از […]

تبلیغات