جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

پزشکی قانونی، اولین خوان از هفت‌خوان شکایتد

فاطمه محمدی پزشک بخش معاینات زنان پزشکی قانونی موانعی را که بر سر راه شکایت زنان از متجاوز وجود دارد تأیید می‌کند و می‌گوید: «در مورد مقولاتی مانند تجاوز، تمام جامعه ما به آموزش نیاز دارند. از پزشکان گرفته تا مردم عادی و قربانیان. مردم باید بدانند که در قانون ما تجاوز به آسانی ثابت […]

تسهیلات قانونی برای قبول فرزندخواندگید

شعار سال: «فرزندخوانده» در حقوق ایران، مفهومی متفاوت از آنچیزی است که کشورهای غربی وجود دارد؛ در ایران، «فرزندخوانده» تنها تحت سرپرستی و نگهداری متقاضی قرار می‌گیرد و هیچ رابطه نسبی، سببی یا قانونی بین سرپرست و فرزندخوانده برقرار نمی‌شود؛ این در حالی است که در برخی کشورهای غربی، فرزندخوانده حتی از سرپرست خود، ارث […]

شرایط «فرزندپذیری» چیست؟د

خانواده‌هایی که قصد دارند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، می‌توانند سرپرسی این کودکان را با مراجعه به سازمان بهزیستی بر عهده بگیرند. اما سرپرستی این کودکان شرایط و ضوابط خاصی دارد که این خانواده‌ها باید از آنها برخوردار باشند. شعارسال: خانواده‌هایی که قصد دارند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، می‌توانند سرپرسی این کودکان را با […]

تبلیغات