پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

کلید شهرهای جهان در دست زناند

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که ورود بانوان به عرصه مدیریت شهری در دنیا افزایش یافته است شعار سال: در آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی ۲سایت معروف شهرداران جهانی (citymayors و worldmayor) مشخص شده که در میان شهرداران ۳۰۰شهر بزرگ دنیا، تنها ۲۵شهردار زن وجود دارد. این سایت‌ها با بررسی و نظرسنجی‌های صورت گرفته تحلیلی نیز […]

تبلیغات