مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت: بهزیستی استان از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ برای آرامش‌بخشی به زنان و کودکان در مناطق سیل‌زده حضور یافته است.  " />
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

حضور اورژانس اجتماعی در مناطق سیل‌زده برای آرامش‌بخشی به زناند

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت: بهزیستی استان از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ برای آرامش‌بخشی به زنان و کودکان در مناطق سیل‌زده حضور یافته است. 

تبلیغات