دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

کلید شهرهای جهان در دست زناند

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که ورود بانوان به عرصه مدیریت شهری در دنیا افزایش یافته است شعار سال: در آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی ۲سایت معروف شهرداران جهانی (citymayors و worldmayor) مشخص شده که در میان شهرداران ۳۰۰شهر بزرگ دنیا، تنها ۲۵شهردار زن وجود دارد. این سایت‌ها با بررسی و نظرسنجی‌های صورت گرفته تحلیلی نیز […]

زنان را با قوانین نانوشته محدود می‌کنندد

مجلسی‌ که رکورددار حضور زنان است، هنوز نتوانسته برای مطالبات این قسمت از جامعه اقدامی بکند؛ این انتقادی است که برخی از فعالان مدنی و حقوق زنان به مجلس دهم و خصوصاً فراکسیون زنان وارد می‌کنند. این انتقاد را با طیبه سیاوشی، نایب رئیس این فراکسیون در میان گذاشتیم تا ببینیم پاسخ او به منتقدان […]

تبلیغات