جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

به بهره مندی از ظرفیت جوانان و بانوان اعتقاد راسخ دارمد

جهانشیر گفت: به بهره مندی از ظرفیت جوانان در استان اعتقاد راسخ دارم، نگاه به این حوزه نباید نمایشی باشد.

شورای راهبری زیرساخت تحقق وظایف دستگاه را فراهم می‌کندد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر بستر مناسبی برای تحقق وظایف و ماموریت های دستگاه فراهم شود می توان همه اقدامات تخصصی را در جایگاه خودش محقق کرد و در این خصوص شورای راهبری موظف است زیرساخت تحقق وظایف و ماموریت های دستگاه را فراهم کند. شعارسال: ژاله فرامرزیان در […]

تبلیغات