چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه های آموزشی فعالیت و کسب و کار اینترنتی برای بانوان استاند

به منظور تشریح نحوه فعالیت در فضای مجازی و فنون اصلی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی برای زنان و دختران جویای کار،…

تبلیغات