چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

خانه شهریاران جوان منحل می‌شود؟د

حدود ۱۲ سال بود که خانه شهریاران جوان فعالیت می‌کرد تا با کمک آن‌ها جوانان دیده شوند و دغدغه‌ها و مشکلاتشان مطرح شود. اما درست زمانی که شهریاران جوان مطالبه جوانان شد و وظیفه مسئولان بها دادن به آن شده بود، با سیاسی کاری برخی از این مسئولین و بدون درنظر گرفتن عواقب آن، تصمیم […]

کلید شهرهای جهان در دست زناند

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که ورود بانوان به عرصه مدیریت شهری در دنیا افزایش یافته است شعار سال: در آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی ۲سایت معروف شهرداران جهانی (citymayors و worldmayor) مشخص شده که در میان شهرداران ۳۰۰شهر بزرگ دنیا، تنها ۲۵شهردار زن وجود دارد. این سایت‌ها با بررسی و نظرسنجی‌های صورت گرفته تحلیلی نیز […]

تبلیغات