سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

یک چهارم خیران مدرسه ساز کشور را زنان تشکیل می دهندد

رییس شورای بانوان مدرسه ساز کشور گفت: پنج هزار و ۱۳۱ بانوی مدرسه ساز در کشور فعالیت دارند که یک چهارم کل خیران مدرسه ساز کشور را شامل می شود.

تبلیغات