رئیس کمیته امداد از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن مددجویان در خراسان شمالی خبر داد و گفت:سال آینده ۷۵۰واحد مسکونی برای مددجویان این استان احداث می‌شود. " />
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

ساخت ۷۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان شمالی در سال ۹۸د

رئیس کمیته امداد از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن مددجویان در خراسان شمالی خبر داد و گفت:سال آینده ۷۵۰واحد مسکونی برای مددجویان این استان احداث می‌شود.

تبلیغات