دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

پدر دنبال توسعه تدریجی و پایدار در حوزه زنان بودد

عکس آیت‌الله هاشمی در جای جای دفتر نشر معارف انقلاب به چشم می‌خورد؛ در سالن ورودی، اتاق کار، روی میز و… موضوع گفت‌و‌گو با فائزه هاشمی، نگاه آیت‌الله هاشمی به حوزه زنان است؛ حوزه‌ای پر چالش که گاه به خاطر فعالیت‌های فائزه هاشمی جنجال برانگیز هم شد. او در این مصاحبه ضمن تشریح دیدگاه آیت‌الله […]

تبلیغات