رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: وظیفه اصلی ما در عصر امروز، انتقال تجربیات انقلاب و فرهنگ ایثارگری به نسل جوان است.

" />
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

وظیفه ما انتقال تجربیات انقلاب و فرهنگ ایثارگری به نسل جوان استد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: وظیفه اصلی ما در عصر امروز، انتقال تجربیات انقلاب و فرهنگ ایثارگری به نسل جوان است.

تبلیغات