جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

پیشنهاد ۲۵ میلیونی معاونت جوانان برای «وام ازدواج»د

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای وام ازدواج جوانان ۲۵ میلیون تومان بوده است اما این پیشنهاد مورد تصویب سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت.

تبلیغات