معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی امسال به طرح های کار آفرینی جوانان کشور پرداخت شده است که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به ۱۳۲ میلیارد تومان برسد.

" />
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان به طرحهای کار آفرینی جوانان تا پایان سالد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی امسال به طرح های کار آفرینی جوانان کشور پرداخت شده است که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به ۱۳۲ میلیارد تومان برسد.

تبلیغات