دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

حوزه فرهنگ قدرت تأثیرگذاری بالایی در خصوص موضوع ازدواج داردد

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ کاری همچون حوزه فرهنگ قدرت تاثیرگذاری برای ترویج هر موضوعی، خصوصا موضوعی مثل ازدواج که برای تشکیل یک خانواده انجام می‌شود را ندارد.

تبلیغات