یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

پروژه «بیوتروریسم آرایشی» دشمن علیه زنان ایرانید

شعارسال: دستکاری ژنتیکی محصولات دامی و کشاورزی، چند دهه‌ای است که در کشورهای دنیا مطرح شده و نگرانی‌هایی را در خصوص سلامت انسان و محیط زیست برانگیخته‌ است، با این حال سود زیاد تولید محصولات دستکاری شده که با اصطلاح تراریخته مشهور شده‌اند، باعث شده با وجود نگرانی‌های تشکل‌های محیط زیستی و جمعی از متخصصان […]

تبلیغات