شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

راه اندازی پویش ازدواج آسان در منطقه ۵ پایتختد

خطبه عقد دومین زوج کمپین ازدواج آسان در شهرداری منطقه ۵ با حضور عضو شورای اسلامی شهر تهران، خیرین و شهروندان جاری شد.

تبلیغات