یک روان‌شناس کودک خطاب به خانواده‌ها گفت: اجازه ندهید کودکان فیلم‌های ترسناک را ببینند، زیرا این فیلم‌ها می‌تواند تأثیرات زیادی بر روح و روان کودکان داشته باشد. " />
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

مانع کودکان برای دیدن فیلم‌های ترسناک شویدد

یک روان‌شناس کودک خطاب به خانواده‌ها گفت: اجازه ندهید کودکان فیلم‌های ترسناک را ببینند، زیرا این فیلم‌ها می‌تواند تأثیرات زیادی بر روح و روان کودکان داشته باشد.

تبلیغات