پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

بروز خشونت در برخی مناطق به یک نوع سبک زندگی تبدیل‌شده استد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: متأسفانه بروز خشونت در برخی مناطق به یک نوع سبک زندگی تبدیل‌شده است.

سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/ مسائل اقتصادی مانع دوم کم فرزندید

یک آسیب شناس با بیان اینکه علت اصلی کم فرزندی سبک زندگی است، گفت: بسیاری از افراد مسائل اقتصادی را مانع این امر می دانند در حالی که اغلب آن ها نیز توانایی اقتصادی مطلوبی دارند.

تبلیغات