پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

حضور زنان در ورزشگاه‌ها و مطالبه ما از دولتد

این روزها بار دیگر به بهانه برگزاری دیدار ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی بحث حضور زنان مطرح شد.

ورزش همگانی و قهرمانی را برای بانوان کشور نهادینه خواهیم کردد

نخستین مسابقات پیرامید در رشته جام نشاط با نائب تهران به پایان رسید.

تبلیغات