یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

تشدید چالش ها در حوزه زنان و خانواده/ لزوم تشکیل کمیسیون ویژه برای حل مشکلاتد

آشتیانی گفت: در مجلس پنجم کمیسیون زنان و خانواده فعال بود اما به دلیل نامعلوم در مجلس ششم منحل و فراکسیون های مرتبط…

تبلیغات