چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

اختصاص واگن‌های ویژه کودکان در متروی توکیود

مسئولان متروی توکیو از اختصاص واگن‌های ویژه کودکان در قطار خبر دادند.

تبلیغات